Załącznik nr 1

Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej w Brańsku

W skład Domu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1. Dział terapeutyczno-opiekuńczy (symbol komórki org. – OPT), którym kieruje kierownik działu.
Do działu terapeutyczno-opiekuńczego należą:
a) zastępca kierownika działu,
b) pielęgniarki,
c) opiekunowie
d) technicy fizjoterapii,
e) pokojowe,
f) instruktor terapii zajęciowej,
g) instruktor ds. kulturalno-oświatowych,
h ) pracownicy socjalni
i) kapelani,
j) psycholog.

2. Dział administracyjno-gospodarczy (symbol komórki org. – AGK), kierowany przez kierownika działu. W skład działu wchodzą:
a) kierownik kuchni, który zastępuje kierownika działu podczas jego nieobecności oraz kieruje pracą kucharek,
b) magazynier,
c) pracownicy gospodarczy i palacze,
d) kierowca,
f) konserwator-elektryk,
g) pracownicy kuchni (kucharki i pomoce kuchenne),
h) pracownicy pralni i szwalni,
i) pracownik gospodarczy.

3. Samodzielna sekcja księgowości (symbol komórki org. – FKN) kierowana przez głównego księgowego. W skład sekcji wchodzą:
a) starszy księgowy zastępujący głównego księgowego podczas jego nieobecności.
b) referent do spraw płac,
c) referent do spraw biurowych, kasjer.

4. Samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio Dyrektorowi Domu:
a) starszy inspektor bhp i ppoż. i spraw pracowniczych (symbol stanowiska – SPB),
b) radca prawny (symbol stanowiska – RPR).