WIELKI POST

Wielki Post to czas jałmużny, modlitwy i postu,  ale to  również czas przemiany naszych serc. Okres oczekiwania  na Zmartwychwstanie Pańskie rozpoczął się w naszym Domu Mszą św. w Środę  Popielcową, a obecnie w każdy piątek spotykamy się w Kaplicy uczestnicząc w rozważaniach stacji  drogi krzyżowej.