DOFINANSOWANIE DLA PRACOWNIKÓW DPS

Dodatkowe 600 zł miesięcznie otrzymają pracownicy domów pomocy społecznej prowadzonych przez samorządy lub na ich zlecenie w ramach dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2023. Obejmuje ono okres od kwietnia do grudnia 2023 roku - zgodnie z porozumieniem rządu z NSZZ "Solidarność".