Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku informuję,że na stronie e-Zamówienia dostępne są dokumenty w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie podstawowym na  podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

„Zakup  9–cio osobowego pojazdu  przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami , w tym dwóch na wózkach inwalidzkich, wyposażonego w rampę do umieszczania wózków”  dofinansowany ze środków PFRON w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III w.g  projektu  „Zakup 9 osobowego pojazdu przystosowanego  do przewozu osób z niepełnosprawnościami do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku ”.

numer 2023/BZP 00315718/01 w dniu 2023-07-19 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,

 Identyfikator postępowania: ocds-148610-2500ce26-1b2a-11ee-9aa3-96d3b4440790