Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku działający w imieniu i na rzecz Powiatu Bielskiego

zaprasza do składania ofert w postępowaniu w formie zapytania ofertowego uproszczonego poniżej kwoty 30 000 EURO (pozaustawowe)

na sukcesywną dostawę środków czystościowych i dezynfekcyjnych do DPS w Brańsku w okresie 6 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

Termin składania ofert:

29.06.2020 do godz. 12.00

Szczegóły w załącznikach Anna Klinicka-Dyrektor