OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU

 

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku

17-120 Brańsk ul. Jana Pawła II 12

 

poszukuje prawnych spadkobierców

 

Marianny Krzywobłockiej córki Bronisława i Anny ur. 06. 11. 1935 r. w Bolestach, zmarłej w dniu 12.01.2016 r. w Brańsku, ostatnio zamieszkałej 17-120 Brańsk ul. Jana Pawła II 12.

Wg. stanu prawnego na dzień dzisiejszy podstawą wypłaty depozytu po zmarłym mieszkańcu jest tylko i wyłącznie wyrok Sądu ustalający prawnych spadkobierców.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje , że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z dn.18.10.2006r. (Dz. U. Nr. 208 poz.1537 z dnia 21.11.2006 r.) o likwidacji niepojętego depozytu.