Niech zwycięstwo Chrystusa 
umocni naszą wiarę,
niech doda nadziei, 
że z Nim i my sprostamy
codziennym i niecodziennym wyzwaniom,
niech pomnoży w nas miłość, 
która nada sens naszym cierpieniom 
i da nam gwarancję
zmartwychwstania do wiecznej radości.

Dyrektor, pracownicy oraz mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej
im Jana Pawła II w Brańsku