Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków pomocniczych  refundowanych i bez dofinansowania NFZ oraz rękawic jednorazowych i specjalistycznych środków pomocniczych   do Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku       w okresie  12 miesięcy od podpisania umowy (szczegóły w załącznikach    1,2,3        w formularzach cenowych)

  • Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.(w. g części  w formularzach cenowych  - trzy  zadania)
  • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
    podwykonawcom,

Termin składania ofert 08.05.2019 do godz.12.00

Szczegóły w załącznikach:                                    Anna Klinicka-Dyrektor