WOLNE MIEJSCA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ IM.JANA PAWŁA II W BRAŃSKU

Zapraszamy do zamieszkania.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Brańsku, prowadzony przez Powiat Bielski, posiada  wolne miejsca dla kobiet i mężczyzn w wieku podeszłym i przewlekle somatycznie chorych.

Możliwość zamieszkania w pokojach jedno i dwuosobowych.

            Dom spełnia wszystkie standardy określone w ustawie o pomocy społecznej i przepisach wykonawczych..

            Przyjęcia do placówki, po przedłożeniu stosownych dokumentów przez ośrodek pomocy społecznej, możliwe jest od zaraz.

            W przypadku pytań prosimy o kontakt z Dyrektorem placówki lub pracownikiem socjalnym

  nr telefonu   85 7375132